Týmy

Účelem tohoto programu je dlouhodobý nadstandardní rozvoj talentovaných a pracovitých mladých hokejistů, který jim pomáhá naplno využívat jejich potenciál a plnit své cíle na ledě. Sestavujeme vynikající skupinu sportovců z celé země. Usilujeme také o to, abychom našim hráčům představili různé kultury, posílili jejich sociální dovednosti, vůdčí schopnosti, pomohli jim vybudovat dlouhodobá přátelství a poskytli jim příležitost cestovat na mezinárodní akce. Hlavními mezinárodními událostmi jsou WSI turnaje pořádané LEGACY GLOBAL SPORT a PEE-WEE QUEBEC.

Základní hodnoty programu:

  • Férová hra, férové hodnoty včetně rozvoje respektu ke všem účastníkům.
  • Rozvoj důstojnosti, sebeúcty, poctivosti a bezúhonnosti.
  • Podpora týmové práce a přesvědčení, že toho, čeho mohou skupiny a společnost dosáhnout jako celek, je větší, než čeho mohou dosáhnout jako jednotlivci.
  • Pýcha, tradice a úspěšné zastoupení po celém světě.
  • Hodnota tvrdé práce, odhodlání, snaha o dokonalost a úspěch ve všech činnostech.

Naši partneři

Jsi připraven se stát novou hvězdou ?

Připoj se