Czech Knights

Cílem tohoto programu je dlouhodobý nadstandardní rozvoj talentovaných a pracovitých mladých hokejových hráčů, který jim pomůže dosáhnout plného potenciálu a dosahovat svých cílů na i mimo led.

Sestavujeme skvělou skupinu sportovců z celé země. Snažíme se také představit naše hráče různým kulturám, rozvíjet jejich sociální dovednosti a vůdcovství, pomáhat jim budovat dlouhotrvající přátelství a poskytnout jim možnost účastnit se mezinárodních akcí. Hlavní mezinárodní akce jsou turnaje WSI organizované společností LEGACY GLOBAL SPORT a PEE-WEE QUEBEC.

HLAVNÍ HODNOTY PROGRAMU:

  • Spravedlivá hra a sportovní hodnoty, včetně rozvíjení respektu k všem lidem a účastníkům.
  • Rozvoj důstojnosti, sebeúcty, upřímnosti a integrity.
  • Podpora týmové spolupráce a víry, že to, co mohou skupiny a společnost dosáhnout jako celek, je větší než to, co mohou jednotlivci.
  • Hrdost na tradici a úspěšné zastoupení po celém světě.
  • Hodnota tvrdé práce, oddanosti, snahy o dosažení excelence a úspěchu ve všech činnostech.

FOTOGALERIE

cs_CZČeština